Styrelsen i Cranke Cruisers 2018

   
Ordförande: Peter Strömdahl  
   
Vice ordförande: Teddy Åkesson  
 
Kassör: Maths Andersson  
 
Sekreterare: Kent Jönsson  
 
Webansvarig Joachim "Jocke" Lindqvist       
 
Styrelse ledamot: Kurt Persson  
 
Styrelse suppleant: Vakant  

 

 

 För att komma i kontakt med någon i Styrelsen klicka här och fyll i formuläret!